RETESTACE

Archiv

Prodlužování průkazů historických vozidel bude probíhat během měsíce března a dubna.
Kdo má zájem o retestaci napište na email: hanushansa@seznam.cz.
Nebo tel. : 776506000.
Vozidla je třeba přistavit po dohodě ke kontrole.
Bude nutné doložit pro každé vozidlo (a to i pro motocykly) potvrzení o prohlídce od odborné dílny!
U automobilů s hydr. brzdami protokol od brzd.
Stejně jako vloni, i letos každé prodlužované vozidlo musí být vloženo v informačním systému Federace klubů historických vozidel, s tím že musí být vložen vždy:
⦁ scan původního protokolu (pokud byla prvotestace provedena, tak ji máme)
⦁ fotografii u automobilů s levo-předním pohledem u motocyklů s levostranným pohledem
⦁ fotografii u automobilů s pravo-zadním pohledem u motocyklů s pravostranným pohledem
⦁ foto stavu tachometru

Vratislav Hanuš