RETESTACE

Nezařazené

Prodlužování průkazů historických vozidel bude probíhat pouze během měsíce a dubna a května.
Platnost testace je nově 5 let.
Kdo má zájem o retestaci napište na email: hanushansa@seznam.cz.
Nebo tel. : 776506000.

Vozidla je třeba přistavit po dohodě ke kontrole.
Stejně jako vloni, i letos každé prodlužované vozidlo musí být vloženo v informačním systému Federace klubů historických vozidel, s tím že musí být vložen vždy:
⦁ scan původního protokolu (pokud byla prvotestace provedena, tak ji máme)
⦁ fotografii u automobilů s levo-předním pohledem u motocyklů s levostranným pohledem
⦁ fotografii u automobilů s pravo-zadním pohledem u motocyklů s pravostranným pohledem
⦁ foto stavu tachometru

Vratislav Hanuš