Výroční schůze klubu 2022.

ArchivArchiv 2022

Výroční výjezdní schůze našeho klubu se konala v hotelu „Pod Šamburkem“ u Rajnochovic.
Po výročních zprávách členů výboru a slavnostní večeři začala volná zábava, konverzace a hudební produkce se zpěvem.
Ráno nás přivítala očekávaná sněhová nadílka.
Teprve po příjemné ranní procházce jsme se rozjížděli domů.