Testace HV.

Nezařazené

K informacím o prodloužení krajských testací se obracejte na Vratislava Hanuše – email : hanushansa@seznam.cz.